Wij zijn een investeringsmaatschappij, gevestigd in Londen

Wij investeren in groeiende ondernemingen in West-Europa, waarbij wij ons voornamelijk richten op de Benelux en het Verenigd Koninkrijk.

Omdat wij niet gebonden zijn aan een specifieke bedrijfssector, hebben wij de flexibiliteit om meerwaarde te zoeken in alle sectoren en elke onderneming te beoordelen op haar prestaties. Wij hebben uitgebreide ervaring in de volgende sectoren: gezondheidszorg, general manufacturing, financiële dienstverlening, lucht- en ruimtevaart, detailhandel, chemie, bouwmaterialen, telecommunicatie, media en technologie.

Wij investeren in ondernemingen waar management teams met behulp van ons kapitaal en onze steun groei kunnen bewerkstelligen door middel van zowel strategische als operationele veranderingen. Gedurende de looptijd van onze investeringen zijn wij steeds bereid om deze groei verder te ondersteunen door extra kapitaal te verschaffen.

Wij streven ernaar een meerderheidsbelang te verwerven in de ondernemingen waarin wij investeren, hoewel wij de flexibiliteit hebben om ook een minderheidsbelang te nemen en om te investeren over het volledige kapitaal, inclusief in schuld en soortgelijke instrumenten.

Onze flexibiliteit wordt vergroot door de aard van ons kapitaal – onze enige beleggers zijn Bregal Investments, een familie-investeringsmaatschappij, en onze eigen teamleden. De aard van dit kapitaal geeft ons de mogelijkheid om onze beleggingshorizon aan te passen aan specifieke behoeften en potentiële meerwaarde van een onderneming in onze portefeuille.

Wij vinden het belangrijk, zowel uit ethisch als uit zakelijk oogpunt, om op een milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen, en leven deze principes na in alle aspecten van onze bedrijfsvoering. Onze aanpak hiervan wordt hieronder in meer detail weergegeven.

Ons Liefdadigheidsprogramma

Wij geloven dat wij dienen bij te dragen aan de gemeenschap waarin wij leven en werken. Daarom hebben wij een programma opgezet om lokale goede doelen te ondersteunen in en rond de regio’s waar wij actief zijn.

De belangrijkste doelstellingen van dit programma zijn:

  1. Het ondersteunen van een aantal goede doelen in onze belangrijkste werkgebieden, zowel financieel als door het aanbieden van relevant vrijwilligerswerk
  2. Het stimuleren van onze partners en medewerkers om bij te dragen aan bestuurlijke- en andere activiteiten van ons programma

Met ons programma hopen wij een waardevolle en duurzame bijdrage te leveren aan de gekozen doelen.

ESG Beleid

Bregal Freshstream wordt gesteund door een familie die sinds 1841 zaken doet. Onze investeringsstructuur helpt ons om waarde te creëren op de lange termijn. Dit doen wij door sterke ondernemingen te bouwen die klaar zijn om uitdagingen in de toekomst op zich te nemen.

Ons doel is om te investeren in sterke ondernemingen en samen te werken met goede management teams, met het doel om deze ondernemingen nog beter te maken.

Wij streven ernaar om ESG (environmental, social and governance) aspecten in al onze investeringsprocessen te integreren. Wij doen dit om aan de hand hiervan betekenisvolle discussies te voeren over de lange-termijn toekomst van de ondernemingen waarin wij investeren, zowel met ons eigen team, om ons (ESG aangepaste) rendement op risico te optimaliseren, als ook met andere partijen, zoals management teams en onze financiële sponsors.

Wij zijn ervan overtuigd dat ESG een groeipilaar van strategie kan zijn, en dat het goed beheren ervan het rendement op risico kan verhogen. Wij selecteren uitsluitend goede ondernemingen met milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde bedrijfsvoering. Het naleven van wettelijke voorschriften is een absoluut minimale vereiste. Wij investeren niet in wapens, pornografie, tabak, levensbeëindiging en kansspelen en vermijden over het algemeen investeringen in fossiele brandstof, kernenergie, intensieve landbouw, en ondernemingen die gebruik maken van dierproeven.

Wij moedigen de ondernemingen waarin wij investeren aan om zowel hun eigen directe impact als de indirecte gevolgen van hun complete supply chain in kaart te brengen, en daarbij duurzaamheidskwesties die relevant zijn voor hun onderneming bloot te leggen. We zoeken de discussie op om mileuvriendelijke en sociale doelen vast te stellen met de management teams van ondernemingen in onze investeringsportefeuille.

Wij geloven dat milieuvriendelijke en sociaal bewuste ondernemingen:
1. Producten en diensten aanbieden die werkelijk waardevol en veilig zijn;
2. Indien van toepassing: materialen en productieprocessen gebruiken die eerlijk en veilig zijn;
3. Geen materialen gebruiken die giftig, niet biologisch afbreekbaar of niet herbruikbaar zijn;
4. Gebruik maken van duurzame energy in hun supply chain;
5. Modulaire ontwerpen gebruiken die makkelijk af te breken zijn, met een beperkt aantal onderdelen; en
6. Nauwkeurige risicobeheersings- en rapporteringssystemen gebruiken voor hun duurzaamheidsprocessen.

Bregal Freshstream zal verbeteringen op deze gebieden steunen. Om die reden zullen alle ondernemingen in onze investeringsportefeuille regelmatig hun ESG prioriteiten, -positie en -plannen herzien. Op die manier is het mogelijk de voortgang te monitoren en de ESG-bewustwording van de ondernemingen in onze investeringsportefeuille te vergroten. Tegelijkertijd geeft deze aanpak ons de gelegenheid om best practices en ervaringen te delen.

Bovendien doen wij wat we zeggen. Ook al is, als relatief kleine investeringsmaatschappij, onze directe footprint gelimiteerd, toch meten en verkleinen wij onze impact. Wij streven ernaar de energieconsumptie in ons kantoor te beperken en vervangen vliegreizen zoveel mogelijk met video conferenties. Wij kopen ook carbon compensatie aan als het niet mogelijk is op andere manieren onze carbon footprint te verkleinen.

Scroll for more
Freshstream NL