Onze waarden

Vanaf het moment dat wij Bregal Freshstream oprichtten, was het voor ons belangrijk om een sterke cultuur te creëren rondom de normen en waarden die voor ons persoonlijk maar ook als onderneming belangrijk waren. Rondom deze principes is ons team gebouwd en wij gedragen ons hiernaar, zowel naar elkaar als in onze samenwerking met andere partijen.

Vertrouwen

Vertrouwen staat voorop in onze investeringsstrategie. Wij zoeken naar transacties waarin wij één-op-één met een verkoper in gesprek zijn en hierbij is vertrouwen cruciaal. Wij komen altijd ons woord na. Vertrouwen is uiterst belangrijk voor ons als investeerder maar ook als mens.

Integriteit

Wij gedragen ons altijd en in alle situaties integer ten opzichte van iedereen. Wij kunnen hoge eisen stellen aan anderen, maar tegelijkertijd eisen wij dit ook van onszelf en proberen we attent, enthousiast en veeleisend voor onszelf te zijn.

Empathie

Wij leven met elkaar mee en met iedereen die een belang in onze onderneming heeft. Wij luisteren naar elkaar en geven om elkaar. Wij zoeken te allen tijde naar een oplossing die zowel optimaal als eerlijk is voor alle belanghebbenden.

Bescheidenheid

Hoewel wij geloven dat onze strategie en aanpak anders is dan die van anderen, realiseren wij ons ook dat we uiteindelijk een van de vele verstrekkers van kapitaal zijn. Wij hebben geen automatisch recht van slagen, maar zullen telkens onze waarde moeten bewijzen.

Respect

Wij zijn respectvol naar elkaar en naar alle belanghebbenden in onze onderneming. Wij moedigen iedereen aan tot het voeren van open en eerlijke gesprekken. Hierbij streven wij ernaar om iedereen in zijn waarde te laten.

Scroll for more
Freshstream NL